Graduates

 

Name Number of license Date of issue Date of expiry
Tandem Examiners
Sharadkin, Alexey 1 01.04.2019 31.03.2020
Shurubor, Ruslan 2 12.05.2017 expired
Bogutskiy, Viktor 3 02.09.2017 expired
Umnov, Stanislav 4 04.12.2017 expired
Olli Pekka Luomajoki 5 24.04.2019 23.04.2020
Tandem Instructors
Stepanenko, Valeriy 0 01.05.2014 expired
Bashinskiy, Yan 1 15.07.2014 expired
Psurtsev, Petr 2 15.07.2014 expired
Tesnitskiy, Andrey 3 15.07.2014 expired
Gilev, Anton 4 07.06.2018 06.06.2019
Kustov, Vladimir 5 15.07.2014 expired
Ibragimov, Ali 6 15.07.2014 expired
Mykita, Victor 7 15.04.2015 expired
Zhadan, Artem 8 15.07.2014 expired
Harmatyuk, Nazar 9 10.05.2018 10.05.2019
Kochevykh, Vitalii 10 12.05.2015 expired
Shurubor, Ruslan 11 12.05.2015 expired
Kutepov, Vladimir 12 12.05.2015 expired
Shcherbak, Andrey 13 12.05.2015 expired
Chaplygin, Ivan 14 12.05.2015 expired
Novitskyi, Viktor 15 10.05.2019 09.05.2020
Krzeminski, Rafal 16 01.09.2015 expired
Shofolov, Oleksandr 17 01.09.2015 expired
Hribinik, Dmytro 18 01.09.2015 expired
Boiarchuk, Oleksii 19 01.09.2015 expired
Utva, Oleksii 20 01.09.2015 expired
Kutia, Oleksandr 21 18.03.2019 17.03.2020
Karas, Maksym 22 01.09.2015 expired
Tomchuk, Leonid 23 01.09.2015 expired
Bogutskiy, Viktor 24 18.03.2019 17.03.2020
Umnov, Stanislav 25 04.12.2015 expired
Dubinin, Roman 26 18.03.2019 17.03.2010
Zamkovskiy, Vladimir 27 04.12.2015 expired
Sulim, Oleh 28 08.04.2019 07.04.2020
Drygaylo, Oleksii 29 20.06.2015 expired
Kozyrenko, Serhii 30 20.07.2015 expired
Hrebtsov, Oleksii 31 20.07.2015 expired
Vasyliev, Oleh 32 20.07.2015 expired
Ivanchuk, Oleh 33 21.08.2018 20.08.2019
Hlynenko, Anatolii 34 02.06.2018 01.06.2019
Rubinshtein, Alexey 35 01.09.2016 expired
Pyrih, Sergii 36 03.04.2019 02.04.2020
Zalevskiy, Yurii 37 07.07.2018 06.07.2019
Svitenko, Vladimir 38 02.06.2018 07.06.2019
Zalyzhyi, Vladimir 39 07.06.2018 06.06.2019
Bugayev, Eduard 40 05.07.2017 expired
Savushkin, Denis 41 01.08.2017 expired
Babynin, Mikhail 42 30.08.2018 29.08.2019
Krutakov, Artem 43 30.08.2018 29.08.2019
Shcherbakov, Vladimir 44 01.08.2017 expired
Poplavskyi, Dmytro 45 01.09.2017 expired
Bolotin, Anton 46 15.04.2019 14.04.2020
Bedrin, Vsevolod 47 25.04.2019 24.04.2020
Syrota, Volodymyr 48 23.10.2018 22.10.2019
Nechekhov, Alexander 49 10.05.2019 09.05.2020
Shikunets, Igor 51 10.05.2019 09.05.2020
Popov, Alexey 51 14.05.2019 13.05.2020
Nazarov, Roman 52 07.07.2018 06.06.2019
Stanley W. F. Lucena 53 14.09.2018 13.09.2019
Bikbulatov, Damir 54 02.10.2018 01.10.2019
Panchin, Oleksiy 55 30.11.2018 29.11.2018
Gluzdovskyy, Sergiy 56 08.04.2019 07.04.2020

 

TI_ReCertification_Form